EĞİTİMLER

İŞ'TE VUCA DÜNYASI

“VUCA Dünyasında Keşfe Hazır Olun!”

Günümüz iş dünyası kısaca V.U.C.A olarak adlandırılan ( Volatile, Uncertain, Complex, Ambigous ) koşulları yaşamaktadır. Yaşanan hızlı değişimler (Global krizler, siyasi oluşumlar vb..) mevcut durum analizini ve ilerlenecek yönü kestirebilmeyi, stratejik kararlar alabilmeyi zorlaştırmış buna karşın hata yapmayı da kolaylaştırmıştır.

Bu ortamda anahtar liderlik becerisi ise problemleri çözmekten çok ikilemleri ve değişimi yönetebilmek olarak kendini göstermektedir.

Bu çerçevede sizlere sunulacak keşif programı; liderler ve karar verici yöneticilerde varolan problem çözme yeteneğinin dışında ikilemleri ve zorlukları yönetme becerisini geliştirme fırsatları sunar. 

YÖNETİCİ GELİŞİM PROGRAMLARI

Modüler olarak uyguladığımız bu programda yönetici yetkinliklerinin gelişiminin, performans değerlendirme sistemine entegre ve ekibin performansını da artırmaya yönelik kurgulayarak kurum dinamikleri çerçevesinde karşılıklı ihtiyaç analizine istinaden hazırlanıp sunulmaktadır.

YETKİNLİK GELİŞİM PROGRAMLARI

İlgili birimlerinizle karşılıklı olarak belirleyeceğimiz ihtiyaçlara istinaden her kademe çalışan için kariyer planlama ve kariyer yönetimine etki edecek şekilde, interaktif uygulamalar, vakalar, oyunlaştırma ile butik olarak kurumlara özel hazırlanmaktadır.